Ngày bênh hiếm – Ngày đặc biệt

Ngày bệnh hiếm là một sáng kiến được Tổ chức Bệnh hiếm Châu Âu (EURORDIS) phát động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh hiếm.

Ngày bệnh hiếm được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng 2 (28 hoặc 29 tháng Hai hằng năm). Đây là một ngày “rất đặc biệt” trong năm dành riêng cho những người đặc biệt trên Thế giới này.

Hàng trăm quốc gia với hàng nghìn người tham gia

Kể từ khi bắt đầu vào năm 2008 đến nay đã có hàng trăm quốc gia tổ chức ngày bệnh hiếm với hàng nghìn người tham gia, quan tâm và chia sẻ.

Ngày bệnh hiếm 2022 tại Việt Nam

Ngày bệnh hiếm 2022 là lần đầu tiên tại Việt Nam có sự tham gia của rất nhiều bệnh viện trên cả nước.