CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ

Ngày bệnh hiếm Việt Nam không thể trọn vẹn nếu thiếu sự đồng hành và phối hợp giữa nhiều đơn vị. Xin chân thành cảm ơn các đơn vị, cá nhân đã cùng với bệnh nhân và gia đình làm nên những điều ý nghĩa này